Произходът на булчинския воал и неговите защитни сили

15/02/2019 Off By nina

Булчинският воал е един от най-разпознаваемите елементи на традиционния западен сватбен ансамбъл. Смята се, че този булчински аксесоар произхожда от римско време. В миналото се е смятало, че воалът имал предпазни сили и е бил използван предимно за отблъскване на злите духове. Независимо от това, воалът има и други важни функции. Въпреки че днес той все още се използва за сватби, той до голяма степен е сведен до обикновен аксесоар, тъй като функциите му са забравени или пренебрегнати.

Произходът на булчинския воал

Обикновено се смята, че булото е било използвано още през римския период. През това време се е смятало, че булката е особено уязвима от влиянието на злите духове в деня на сватбата. Затова трябвало да бъдат взети мерки, за да я предпазят от тези зли същества. Една от тях, например, е била косата на булката да се оформи с връх на копие. Докато тази традиция не е оцеляла до днес, воалът е оцелял.

Воалът на римската булка е известен като фламеум, което, според самата дума, прави асоциация с пламък. Цветът на булото трябвало да символизира намерението на двойката да остане обвързана до края на живота си. Освен това се смятало, че фламеумът трябва да покрива булката от главата до петите, която трябвало да я направи да изглежда така, сякаш е била в пламъци и в това била предпазната му сила. Като алтернатива се предполага, че булчинският воал се правел така, че да съответства на височината на булката, така че да може да бъде използван отново като погребален саван.

Какво символизира булото?

Символичната стойност на булчинския воал се забелязва и в други брачни традиции. В еврейската традиция, например, младоженецът поставя воала на главата на своята бъдеща съпруга и това е предназначено да символизира обещанието, което той прави -да се ожени за нейната вътрешна красота. В християнството воалът символизира скромността и чистотата на булката, както и нейното уважение към Бога. В традиционната китайска сватбена церемония, воалът, който е червен на цвят, се носи като благоприятен символ в допълнение.

В миналото булчинският воал е имал редица практически цели, макар че днес  повечето от тях са изгубили своята символична функция. Например, по времето, когато уредените бракове са били норма, булчинският воал е бил предназначен да прикрие лицето на булката от младоженеца. Бракът се е смятал за сделка между две семейства и булото било предназначено да попречи на младоженеца да промени мнението си за брака, в случай че не харесва това, което е видял. След като воалът е бил вдигнат, „сделката“ се счита за завършена и мъжът вече няма да може да „върне“ жена си. Очевидно мнението на жената за новия й съпруг нямало значение в онези дни.

Дължината на воала

Популярността на булчинския воал отслабва за известно време в миналото, но през викторианския период се наблюдава възраждане. Излишно е да казваме, че тази популярност е възродена благодарение на сватбата на кралица Виктория. По време на викторианския период булчинският воал се превръща в символ на статута, а дължината, качеството и теглото на воала се определяли въз основа на социалното положение на неговия ползвател. Например, най-дългите воали са били носени от кралски булки.

Популярността на булчинския воал оттогава продължава и в модерните времена. Независимо от това, неговата оригинална функция от римско време до голяма степен е забравена, заедно с другите традиционни символики и практически функции. Може да се каже, че този традиционен булчински аксесоар е бил повлиян от икономически и технологични фактори през миналия век. Например преди Втората световна война дължината на булчинските воали, особено тези, използвани от висшата класа, трябвало да бъде намалена, тъй като материалът за облекло бил ограничен. Освен това, традиционно използваните материали за изработването на воала – дантелата и коприната, след войната били заменени от изкуствени и синтетични тъкани.

Превод от английски – Нина Жишева