Пътят на парите от бартер до биткойн…

Пътят на парите от бартер до биткойн…

31/03/2019 Off By djani

Парите са най-важното изобретение на човечеството, без което развитието на икономиката би било невъзможно.

В ранната епоха,  хората живеели без пари. Нямало нужда от тях, тъй като самото земеделие било основа за живота на примитивното общество и са произвеждали всичко необходимо. Но с развитието на човешкото общество ставало все по-трудно да се произвеждат всички необходими неща за живота. Хората усвоили бартер – директен обмен на стоки.


Но в един момент човекът нямал възможности за бартерна размяна и започнал да търси универсално платежно средство.

Първите “пари” се появили естествено. В различни региони на света различни неща били използвани като пари (стокови пари). Така че, най-често срещани на много места били такива форми на стокови пари: добитък, животински кожи  и т.н.

В Южна Америка и на островите Океания, перлите и черупките служели като пари, в Нова Зеландия, камъни с дупки в средата. В древен Китай около 2 хиляди години преди Хр. използвали  като парични единици черупки.


През XVIII век. в Съединените щати са били използвани от древните индийски пари – wampums. Това са специални огърлици, които по количество, размер и цвят определяли кой на кого, колко трябва да даде за животински кожи, тютюн и други стоки.

С течение на времето ролята на парите постепенно се изместила към металите. Първоначално това били слитъци, пръти и дъски от метал, след това метални предмети – върхове на копия и стрели, пирони и прибори. Такива “стокови пари” в онези времена били значителен напредък.

Първите прототипи на монети, според историците, се появили  в древното лидийско царство, както и в Китай през VII век. Най-древните, специално издадени пари, се считат за милетната парична система. Лидийците започнали да правят монети със същия вид и тегло. И през V век, Персийският цар Дарий официално въвел монети от един метал, премахвайки бартера. Те били направени от сплав от злато и сребро.

Но всички тези пари от древните пазари били заменени със златни монети, изсечени по време на царуването на Александър Велики. По това време парите били направени само от благородни метали и предимно злато.

Имали са много причини да се правят пари от злато. Сред предимствата са: устойчивост на корозия, рядкост и дълготрайност на материала. Дори и тогава златните монети били един вид “световна валута”.

В Източна Европа първите метални пари дошли от Гърция. Те са служили предимно като ценност и са били използвани за изработване на бижута. Разпространението на пари в Източна Европа започнало едва през 7-ми в.

Първите хартиени пари се появили в Китай през 806 г. сл. Хр. Преди това в Китай са използвали медни монети – юана с тегло 3,8 грама. Било много неудобно да се плаща за големи покупки с такива евтини пари, трябвало да се броят, съхраняват, транспортират  хиляди монети. За целите на мащабната търговия, императорът поръчал отпечатването и издаването на хартиени банкноти с деноминации 10 000 юана. Отказът да се приемат хартиени пари,  бил  заплашен със смърт. През XIII-XIV век хартиените пари от китайците са били възприети от персите, след това от японците. Англия станала първата европейска държава, която издала хартиени банкноти. През 1694 г. е била създадена държавната банка, която издавала “книжа” в замяна на златни и сребърни монети. Първите бележки били попълнени на ръка – колко монети е приела банката и се задължава да плати на приносителя при поискване.

Парите отдавна не са просто средство. За много хора, те стават цел, заемат върхово място в ценностната система, превръщат се в ябълка на раздора и дават поводи за сблъсъци на различно ниво.


Дано съвременният човек се събуди скоро от дълбокият си сън и започне да вижда истинските неща и осъзнае час по-скоро истинското предназначение на парите.  

Днес все повече се говори за биткойн… Пътят беше дълъг и труден. Но за тях ще говорим друг път, че… стана утре…

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани