Окото на Сахара

Окото на Сахара

13/10/2018 Off By martha

Това учудващо място в Мавритания дори не ни е било известно преди 100 години. С развитието на техниката, по-специфично „Google Earth”,  успяване да открием изключително много иначе неузнаваеми за нас структури и явления. Преди това, Окото на Сахара е било наблюдавано единствено от астронавтите и дори са го използвали за ориентация. Преди откритието, хората изобщо не са подозирали какво е под краката им, защото от земята изглежда като планини. Диаметъра на кръгът е 50 километра и цялостната му пропорция не е видима от Земята.

Първоначално учените са смятали, че е кратер издаден от метеорит, което се оказало грешно. Има доста разногласия като стане дума за това как реално се е получило, но главната теория е, че мястото е огромен ерозиран купол. Счита се, че това се е случило преди милиони години при разместването на земните маси на Африка. Това отслабило най-горния слой земя и накарало „купола” да се издигне нагоре. Различните видове камък еродирали с различна скорост, което реално създало поредицата от кръгове.

По-заинтригуваща теория е, че това е била Атлантида.

Единствените свидетелства за съществуването му са от древния гръцки философ Платон. Много от информацията, която той представя идва от древен Египет. Изключително странно е, че неговите описания на тази цивилизация изключително точно описват Окото на Сахара. Той описва, че градът се е състоял от повтарящи се кръгове – 3 кръга вода, 2 кръга земя и основен център, където жителите са имали 2 извора с минерална, питейна вода. Учените наистина откриват дупка в центъра на Окото от която извира минерална вода, което е изключително учудващ факт, тъй като всичката подземна вода в околността е солена.

Платон също казва, че Атлантида е била обградена от красиви планини, от които падали водопади. В снимки на Окото на Сахара се вижда доста ясна индикация, че наистина вероятно е имало реки, които са минавали от там. Не само това, но е описано, че планините са пазели градът от северната страна, а от южната е имало отвор към морето, което също е на лице.

*това не е фотошоп*

Странното е, че тази цяла част от Африка изглежда все едно била пометена от огромно количество вода, което се е върнало обратно към океана.

Дали естествено формирана структура или изгубен античен град, това оставяме на Вас да решите.

 

Автор: Мартина С. Попова