Кофуните на Япония

Кофуните на Япония

10/10/2018 Off By nina

Пейзажът около Канзай, в южната част на централна Япония, особено около Осака и Нара, е осеян с любопитни могили с форма на ключалки, заобиколени от ровове. Тези особени структури са древни погребални могили, наречени кофун.

Кофун са построени от семейството на императорите и членове на правителството като гробници за благородните, елитните и могъщите. В размерите си те варират от няколко квадратни метра до над четиристотин квадратни метра. Колкото по-силен и влиятелен е човекът, толкова по-голям е неговият кофун. Отличителната форма на ключалката се появява между трети и началото на седми век и е характерна за този период на японската история. Всъщност периодът, в който кофунът е започнал да се появява, е обявен за период на кофун.

В историческото развитие на Япония кофуните са имали различни форми, като кръгове и квадрати, но най-често срещаната форма е тази на ключова дупка. Според господин Курахаши, куратор на музея Сакай, формата е символ на властта и авторитета. Тези кофуни са съставени от две секции – кръгла могила, в която е погребан саркофагът и свързана с него трапецовидна могила, където по време на погребението са били извършвани церемониите и ритуалите.

Погребалната камера на кофун се състои от дървен ковчег, поставен в дъното на шахтата, която впоследствие е заобиколена от стени, изработени от плоски камъни и запечатани отгоре с каменни покриви. Накрая гробницата е била затрупвана с пръст, оформена като могила. Понякога повърхността на гробницата била покрита с камъни. Покойният е погребан с няколко погребални вещи, като бронзови огледала, оръжия и брони. Открити са също и орнаменти от нефрит и яспис.

Една от най-ранните могили, оформени като ключалка, кофун била построена в района Макимуку, в югоизточната част на басейна на Нара, в средата на 3-ти век. След това кофуните се разпространяват в провинция Ямато, а след това в Кавачи, където съществуват гигантски погребални могили като Дайзен Кофун на император Нинтоку.

Дайзен Кофун, разположен в покрайнините на древния град Сакай, в префектура Осака, югозападно от Токио, е масивна по размер. Построен в средата на 5-ти век, кофунът е с височина 35 метра и е дълъг 486 метра, или два пъти по-дълъг от основата на Голямата пирамида в Гиза. Макар че има само една четвърт от височината на Великата пирамида, кофунът вероятно има много по-голям обем.

На юг от Дайзен Кофун се намира много по-малък кофун, принадлежащ на сина на император Нинтоку, а на изток е втората по големина могила, направена за император Оджин, бащата на Нинтоку. Около гробницата на Нинтоку са разположени още 16 други сателитни гробници, съдържащи други членове на кралското семейство, включително императрицата и други жени, членове на кралското семейство.

В Япония съществуват 161,560 гробни места от типа кофун. Много от тези места са отдавна преобразени от природата и изглеждат като малки хълмове, покрити с дървета и растителност.

Повечето от тях са останали непокътнати, тъй като те са защитени от закона срещу археологически разкопки. Само шепа от тях обаче са били разкопани и изследвани.