Колело на 300 милиона години?

Колело на 300 милиона години?

16/11/2018 Off By nina

През 2008 г. във въгледобивна мина в украинския град Донецк е открита любопитна находка. Тъй като било невъзможно да бъде изрязано безопасно или успешно поради природата на пясъчника, в който е била вграден, мистериозният артефакт, много наподобяващ древно колело, остава на място в мината.

По време на пробиване на слой от кокс, 900 метра от повърхността, работниците били изненадани да отпечатък от колело на тавана на тунела, който копаели.

Районът около Донецк се намира върху скала от Карбоногенната епоха и е на възраст между 360-300 милиона години, което предполага, че евентуалната възраст на отпечатъка е около 300 милиона години. Това би означавало, че едно действително колело е минало оттам преди милиони години и с течение на времето се е вкаменило поради процес, наречен диагенеза, където утайките се литифицират в утаечни скали, какъвто е случаят с фосилните останки.

В свое писмо, един от ръководителите в мината, С. Казакин, дава уверението си, че е свидетел на отпечатък от аномалното колело, открит от неговия екип от миньори през 2008 г.:

“Нашите твърдения не са PR акция. Навремето (2008 г.) ние, като екип от инженери и работници, помолихме директора на мината да покани учените за подробен преглед на обекта, той, по нареждане на тогавашния собственик на мината, забрани такива разговори и вместо това само нареди да се ускори работата по преминаването през този участък от лава и бързото зареждане на участъка с минно оборудване.

Поради това този артефакт и по-малкият, открит при по-нататъшната работа, бяха блокиран в тунела и не може да бъдат извадени и изучени. Добре е, че има хора, които, въпреки забраната, снимаха артефакта.

Имам връзки с хората, които пръв откриха тези отпечатъци, а също и с тези, които ги снимаха. Имаме повече от дузина свидетели. Както разбирате, допускането в мината е строго ограничено и получаването на разрешение за достъп е доста трудно.“

“Колелото” е отпечатано върху пясъчника на покрива. Момчетата се опитваха да “откъснат” находката с чукчета и да я извадят на повърхността, но пясъчникът беше толкова твърд, че, за да не наранят отпечатъка, те го оставиха на място. Понастоящем мината е затворена (официално от 2009 г.) и достъпът до “обекта” е невъзможен – оборудването е демонтирано и слоевете вече са наводнени.

Само с това писмено свидетелство и това на останалите свидетели, снимките остават единственото доказателство за този аномален отпечатък. Защото, ако фотографските доказателства наистина са легитимни, трябва да се запитаме как едно изкуствено създадено колело се е вкопчило в такива древни слоеве, когато според учените човекът все още не е бил развит.