Мистерията на снежната гора

Мистерията на снежната гора

08/12/2018 Off By nina

Когато снегът започне да се топи, около дънерите на дърветата се появява мистериозни петна от разтопен сняг.

Когато се разхождате в гората в края на зимата, когато тя дава път на пролетта, може да забележите странен феномен. Снегът не се разтапя равномерно. Около дърветата започват да се образуват почти идеални кръгове от оголена от снега земя.

Тези “кръгове на размразяването” могат да бъдат открити в широколистни гори, където снегът се натрупва. Крайщата на кръговете са изненадващо равномерни, стените им са почти вертикални. Сякаш някой е отрязал част от снега с формичка за бисквитки.

Тайната на оформянето на тези кръгове е топлината. Тъй като слънцето затопля гората, тъмните стволове на дървото поглъщат повече топлина, отколкото белия сняг, който отразява светлината. Тази топлина се излъчва навън от стволовете и топи снега около дървото. Понякога самата топография на мястото също може да създаде неравномерно топене, оформяйки кръгове без дървета в центъра.

Миналата година екип биолози излезли в гората в южната част на Квебек, Канада, когато кръговете на размразяването привлякло вниманието им. “Бяхме поразени от кръговете гола земя, простиращи се около дънерите на различните дървета”, пишат в доклад, публикуван в списание Ecology. Забелязахме също и, че в тези открити парчета земя започват да поникват дребни пролетни растения, като минзухари, трилиум и кукуряк.

Съществуват редица причини, включително наличието на вода и хранителни вещества, които растенията могат да трупат в близост до дървесните стволове. Но учените се питат дали в този случай ранното размразяване около дънера може да е фактор. Горските растения имат кратък период от време, за да надникнат над земята и да се наслаждават на слънчевата светлина, преди дърветата да развият листа и да засенчат растителността долу. За растенията, приспособени да растат преди листната маса да засенчи земята, тези открити парчета земя могат да осигурят начален старт по време на вегетационния им период и да бъдат причина да се ранните нискостеблени растения да се струпват около дървените стволове.

През този сезон, както споделя Марл Велленд, водещ автор на доклада за екологията, той и неговите колеги тествали тази хипотеза, като проследяват дали ранното снежно топене помага на растенията да се развиват и така ги насърчава да се струпват около дърветата. Миналото лято засадили в гората луковици от пролетното цвете Dutchman’s breeches и тази пролет ще наблюдават неговото развитие по време на снеготопенето. На контролните места ще наблюдават растенията, които ще поникнат в кръговете, в близост до дървесните стволове и на места, покрити със сняг, по-далеч от дънерите. На други места те ще манипулират условията – ще запълнят кръговете на размразяване в близост до дървесните стволове със сняг и ще изчистят снега от други места, намиращи се по-далече от дънерите.