Селото на сламените кукли

Селото на сламените кукли

23/10/2018 Off By nina

Нагоро е от онези села, които бавно се смаляват, губейки жителите си. Разположено в долината на Шикоку в Япония, селото някога е наброявало повече от 300 човека. Сега, то е населено от има-няма трийсетина живи хора, както и от множество страховити кукли. Нагоро може да ви накара да се замислите за действителността. Жителите му са напуснали селото в търсене на работа или са умрели. Преди единадесет години, 67-годишната Цукими Аяно се завръща у дома в селцето, за да се грижи за престарелия си баща. За съжаление по-късно и той умира. Изправена пред самотата, жената решава да насели селото с кукли, всяка от които представлява бивш жител. В момента в селото живеят около 350 кукли с човешки ръст. Аяно с обич ги нарича „децата ми“. Тя дори е изработила кукла по свое подобие.

Човек върви по улиците, влиза в сградите и навсякъде вижда странните селяни. Местното училище сега е изпълнено с няколко десетки кукли, които търпеливо чакат да започне часа – ученици, учители, директори. Създателката на куклите често си задава въпроса дали ще доживее момента, когато ще надживее всичките си съселяни.

Изработени от слама, странните кукли са облечени в стари дрехи.

Веднъж, докато работела в градината, Цукими направила първата си кукла, по подобие на покойния си баща. След това й хрумнало да замени и останалите членове на семейството си с подобни кукли. 10 години по-късно нейната работа продължава. Всяка кукла се намира на мястото, където нейният човек обикновено е бил приживе. Така че, докато се разхождате из селото, ще откриете доста уникални паметници – хора, които работят на полето, ловят риба или просто седят край пътя, взирайки се във вас.

Странната колекция е превърнала Нагоро в интересна туристическа дестинация, където ежегодно се стичат туристи от цял свят.