Разликата в продължителността на живота

Разликата в продължителността на живота

04/12/2018 Off By martha

За микроскопичните организми, животът на планетата е равен само на няколко седмици. Костенурките обаче могат да живеят до повече от 100 години, а някой китове живеят по 200 години.

Защо съществува такава драстична разлика в продължителността на живота?

Повечето бозайници постепенно остаряват след зрялост в процеса наречен „стареене“. Това се случва до голяма степен заради смъртта на клетките в тялото. Когато сме млади непрестанно ги обновяваме. Със стареенето този процес се забавя. Това кара телата и здравето ни постепенно да се влоши и в крайна сметка води до смърт.

Разликата в продължителността на живота има няколко фактора, които включват телесната големина и околната среда. С голямото разнообразие в животинското кралство, това подтиква индивидите да се адаптират и еволюират. Това променя както телесните им белези, така и продължителността на живота им. В студените дълбини на антарктическите морета, акулите могат да доживеят до 400 години. Най-впечатляващото създание е антарктичната кристална гъба. Тя може да оживее до 10,000 години във водата. В студените места метаболизма и сърцебиенето се забавят. Учените смятат, че това допринася за забавянето на стареенето. По този начин, околната среда определя трайността на живота.

Когато става дума за размери, има данни, че по-големите индивиди имат по-дълъг живот. Слон или кит биха живели много по-дълго от мишка или плъх. Много от малките организми като мухата зависят от възможността на клетките им да се делят. Повечето от тях нямат възможността да се възобновяват когато умрат или бъдат повредени. За това и телата им умират по-бързо.

Големината е свързана и със начина на живот. Малката мишка не може да очаква да оживее повече от година в свободната природа преди да бъде изядена. За това и телата им са се адаптирали към по-бързо развитие и плодородие. По-големите животни имат възможност да се предпазят от хищници и за това имат лукса на повече време живот. Естествено съществуват изключение към правилото за големина, но те просто са се адаптирали с различни механизми за избягването на хищници. Например прилепите, които ловуват нощем или къртицата, която живее под земята.

Хората нямаме особено много време за живот, но пък в замяна на това сме много добри в удължаването му. Чрез лична грижа и медицински лекарства, с времето сме удължили сравнително животите си. Вероятно в бъдещето можем да измислим и лек за стареенето.

Автор: Мартина С. Попова