Ще избегнем ли глобална катастрофа?

Ще избегнем ли глобална катастрофа?

30/10/2018 Off By martha

Изменението на климата е описано. Дългосрочно, тези промени са свързани с повишението на глобалните температури. Изменението може да причини неблагоприятни метеорологични условия, както и екологичен дисбаланс. Може да допринесе за икономически и политически последици в целия свят, като недостиг на храна и наличие на вода.

Можем ли да избегнем глобална, екологична катастрофа?

Учени казват, че имаме 12 години, за да избегнем глобална катастрофа по отношение на климата. Въвеждането на социални промени биха били не само изгодни, но и необходими на този етап. В основата на тези въпроси е, че всяко усилие, положено за подобряването на атмосферата и околната среда не е безполезно. Като индивиди, ние трябва да го приемем като отговорност и да допринесем за екологичното равновесие на планетата.

Независимо от това е също толкова важно да се обмисли откъде произтича този проблем. Трябва да гарантираме, че планетата, в която живеем, няма да достигне до екологично разрушение. Има много начини, по които можем да избегнем този проблем. Един вид принос може да бъде преминаването към вегетарианство, но не просто от любов към животните. Проучване показа, че месната и млечната промишленост използва 83% от обработваемата земя и произвежда 60% от емисиите на парникови газове в селското стопанство. Освен това, като намалим индивидуалното потребление на червено месо, спестяваме и енергия, която иначе би била насочена към производството на месо. Културите се отглеждат за хранене на говеда, а изкопаемите горива се използват в процеса на отглеждане, клане и транспортиране на животни.

Също така са от решаващо значение емисиите на парникови газове. Учени казват, че около 100 корпорации са отговорни за над 70% от емисиите на парникови газове от 1988 г. насам. Има множество начини, по които компаниите могат да интегрират социални и екологични политики, които помагат на околната среда. Освен това дори внедряването на вътрешни промени в рутинните процедури на компанията може да бъде изключително полезни в дългосрочен план.

Все още няма изготвен план, който да следваме, за да избегнем глобална катастрофа. Въпреки това е от значение да признаем глобалното въздействие, което можем да имаме, ако направим леки промени в ежедневията си. Същевременно е от изключителна важност предприятията да бъдат насърчавани да приемат пазарни политики, които са екологосъобразни, тъй като те могат да задействат домино ефект за промените. Ако ние не се погрижим за планетата ни, то няма кой друг да го направи вместо нас.

 

Автор: Мартина С. Попова