Дъбове в епруветка

Дъбове в епруветка

04/11/2018 Off By nina

Напоследък светът стремглаво губи растителността си – около едно на всеки пет растения се смята за изложено на риск от изчезване.

“Отглеждането на растения в епруветка е застраховка срещу изчезването им в дивата природа”, казва д-р Джон Дики от банката за семена на хилядолетието в Западен Съсекс.

“Съхраняването на резерви винаги е най-доброто, защото тогава еволюцията може да се случи през цялото време. Това е най-ефективният метод, в случай, че системата не успее”. – допълва ученият

Като резервно копие в случай на катаклизми, война, семена от култури и диви растения се съхраняват в бомбо-устойчиви, защитени от наводнения и радиация трезори.

Целта е до 2020 г. да се съхранят най-малко 75% от застрашените растителни видове.

Но новите прогнози предполагат, че това е малко вероятно да бъде постигнато, защото много семена не могат да бъдат съхранявани с конвенционални средства.

Според моделите, публикувани в списанието Nature Plants, 36% от критично застрашените растителни видове, 33% от всички дървета и около 10% от лечебните растения попадат в тази категория.

“Не всички растителни видове могат да бъдат преместени като изсушени семена във фризера, както правим в банката за семена”, казва Даниел Балестерос, който работи по криоконсервацията в Банка “Хилядолетни семена”.

Криоконсервирането включва отстраняване на растителния ембрион от останалата част от семената, след това замразяване при много ниски температури в течен азот.

По този начин дървета като дъба могат да се съхраняват за бъдещето.

Банка за семена вече разполага с почти 40 000 диви растителни вида, които се съхраняват, изсушават и се съхраняват при -20 ° С в трезорите.

В лаборатория над трезорите мениджърът по сортиране на семената, Джанет Тери сортира за обработка семена, доставени от Танзания, които ще бъдат добавена към колекциите. Те биха могли да служат като храни, горива или лекарства.

“Ние не знаем какво има в семената”, споделя лаборантката Джанет Тери “Но най-важното е, че с променящия се климат, ги събираме и ги съхраняваме, преди да изчезнат – и тогава можем да ги използваме за всяка цел “.

Банката за семена напомня истинска банкова сметка – от нея може да се теглят и да се депозират семена.

Семената се съхраняват за бъдещето, въпреки че за семето е по-добре да бъде засято.